Roll With Joe

Conversation Between eliteblood and aventador

  1. aventador
    http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói on dâu) đang quỳ trong sân ḱa, lá gan của ngươi cũng lớn thật đó, như vậy mà cũng dám mang ta lên giường trêu chọc, ngươi không sợ người khác thấy làm hủy đi thanh danh trong sạch của người ta, tên tặc tử vô lương tâm mà.”

    Liễu Thập Nhất cười nhạo nói: “Trong sạch? Trong sạch cái rắm!”

    Đổng Lư thị có chút xấu hổ, Liễu Thập Nhất nói nhanh: “Trong sạch có thể cho nàng sống như vậy được sao? Nàng yên tâm là được rồi, càng như thế càng an toàn. Có tức nhi quỳ trong sân, ai dự đoán được bà bà của nàng đang ‘nằm’ ở trong pḥng chứ? Nàng lợi hại hàng xóm láng giềng của nàng đều hiểu được, ai
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1