Roll With Joe

Conversation Between jsday and aventador

  1. aventador
    http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói i có thể được ăn thịt, thân ḿnh ta ngược lại khỏe mạnh. Hiện giờ ngươi thường đem thịt gà thịt ḅ về, thân ḿnh nương lại có vẻ như bị bệnh. Nương tính xem ra, cả đời này, ta chính là mệnh vất vả khổ cực, có phúc cũng không hưởng nổi...”

    “Lời này của người, có ǵ không chịu nổi? Chẳng qua...trong bụng hàng năm không ăn qua, nếu gặp thịt cá, h́nh như đối với dạ dày có ảnh hưởng...”

    Đinh Hạo suy nghĩ nói: “Ân, ta trước kia nghe người ta nói qua như vậy, nếu không...nương mấy ngày nay trước hết ăn nhẹ chút đi.”

    Dương thị nói: “Ân, mấy ngày nay ta ăn cháo với dưa muối, đem dạ dày tổt
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1