Roll With Joe

Conversation Between aussiebreno and aventador

  1. aventador
    http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói việc này làm cho Thừa Tông hiểu lầm ta có ư định cho Đinh Hạo nhận tổ quy tông? Nếu chỉ là như vậy mà hắn cố ý cùng Đinh Hạo thân cận, thì vấn đề này cũng không lớn. Nhưng nếu hắn là cố ý bồi dưỡng Đinh Hạo, để bù cho chỗ thiếu hụt của hắn là không thể xuất đầu lộ diện, để cùng Thừa Nghiệp tranh quyền, thì chuyện này đúng là không ổn. Rất nhiều gia tộc giàu sang quyền thế, người bên ngoài minh công ám đấu còn không bị suy sụp, nhưng cuối cùng lại bị hủy bởi anh em trong nhà tranh giành lẫn nhau a...

    Nghĩ đến đây, trong ḷng Đinh Đ́nh Huấn có chút
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1